Tietoa stipendistä

Queen Silvia Nursing Award on ainutlaatuinen sairaanhoitajaopiskelijoille suunnattu stipendi.

Queen Silvia Nursing Award -palkinto myönnetään  vuosittain sairaanhoitajaopiskelijalle, jonka kehittämä idea tarjoaa parhaan ratkaisun tulevaisuuden vanhusten- ja dementiahoidon haasteisiin. Palkinnon myöntää Swedish Care International yhteistyökumppaneineen.

Stipendin taustaa

Swedish Care International on ruotsalainen organisaatio, joka edistää vanhusten- ja dementiahoidon kehittämistä ja levittää hyviä käytäntöjä kansainvälisesti. SCI yhteistyökumppaneineen lanseerasi Queen Silvia Nursing Award -stipendin Ruotsissa vuonna 2013 kuningatar Silvian 70-vuotissyntymäpäivän kunniaksi.  Palkinnon tarkoituksena on edistää positiivista, pysyvää muutosta vanhustenhoidossa.

Palkinto myönnetään vuosittain yhdelle ruotsalaiselle ja yhdelle suomalaiselle sairaanhoitajaopiskelijalle. Ensimmäinen suomalainen stipendiaatti valittiin joulukuussa 2014.

Tavoite

Väestön ikääntyminen ja sen myötä lisääntyvä laadukkaan vanhustenhoidon tarve ovat eräitä merkittävimpiä tulevaisuuden haasteitamme. Queen Silvia Nursing Award -stipendin pyrkimys on vastata näihin haasteisiin edistämällä tuoreita ideoita sekä osaamista vanhustenhoidossa ja vanhusten käyttämissä hoiva- ja hoitopalveluissa niin kansallisesti kuin globaalisti. Pätevät ammattilaiset ovat avain menestykseen, ja siksi osaavat opiskelijat ovat ensisijaisen tärkeässä asemassa tulevaisuuden hoidon ja palveluiden kehittämisessä.

Päämäärät

Queen Silvia Nursing Award -kilpailun ja sen palkintona olevan stipendin päämääränä on edistää sairaanhoitajaksi opiskelevien kiinnostusta tulevaisuuden vanhustenhoidon kehittämiseen sekä tarjota heille mahdollisuus omien innovaatioiden luomiseen. Lisäksi päämääränä on:

 • Herättää laajaa keskustelua ja ideoiden vaihtoa tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksista hoitoalalla
 • Kehittää ammattiosaamista ja johtajuutta hoitoalalla
 • Kiinnittää huomiota sairaanhoitajakolutukseen ja lisätä sen houkuttelevuutta sekä herättää keskustelua sairaanhoitajien merkityksestä ja mahdollisuuksista erityisesti tulevaisuuden vanhustenhoidon ja vanhusten käyttämien palvelujen suhteen

Stipendiaatti

Queen Silvia Nursing Award -stipendiaatti saa 6 000 euron rahapalkinnon sekä mahdollisuuden yksilöllisesti räätälöityyn harjoittelujaksoon. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy vanhustenhoidon kysymyksiin useista näkökulmista ja saa kallisarvoista kokemusta eri organisaatioista sekä Suomessa että ulkomailla.

Palkintoon kuuluva harjoittelu edellyttää stipendiaatilta joustavuutta ja mahdollisuutta käyttää siihen vapaa-aikaansa. Rahapalkinnon saadakseen stipendiaatin tulee suorittaa sovitut harjoittelujaksot.

Stipendiaatti saa lisäksi kuningatar Silvian luovuttaman diplomin Tukholmassa järjestettävässä tilaisuudessa. Samassa yhteydessä stipendin saajalla on mahdollisuus pitää esitelmä ideastaan.

Stipendiä voivat hakea vain yksittäiset opiskelijat, eivät ryhmät.

Valintaprosessi

Stipendiaatin valinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa osallistujat äänestävät toistensa lähettämiä ideoita. Tämän jälkeen tuomaristo käy ideat läpi ja arvioi ne. Lopuksi kutsumme henkilökohtaiseen tapaamiseen osan hakijoista ja valitsemme vuoden stipendiaatin heidän joukostaan. Tuomariston valinta on lopullinen.

Myös ammattikorkeakoululle, jossa stipendiaatti opiskelee, myönnetään kunniapalkinto! 

» Lue lisää harjoittelusta

Comments are closed.

 • Ota yhteyttä

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Swedish Care International yhteistyökumppaneineen lanseerasi stipendikilpailun 70-vuotissyntymäpäivälahjana kuningatar Silvialle 23.12.2013.
  Lue lisää

 • STIPENDIN TARKOITUS

  Queen Silvia Nursing Award -stipendin pyrkimyksenä on edistää sairaanhoitajaopiskelijoiden kiinnostusta ja mahdollisuuksia omien ideoiden kehittämiseen tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi vanhusten- ja dementiahoidossa.
  Lue lisää