Esimerkkejä ideoista

Alla on esimerkkejä ideoista, joita opiskelijat ovat aiempina vuosina lähettäneet Suomessa ja Ruotsissa. Ne on valittu satunnaisesti. Voit hyödyntää ideoita inspiraation lähteenä, mutta muistathan, että stipendihakemuksessasi esittelemäsi idean tulee olla täysin itse kehittämäsi.  Onnea matkaan!

Vaihtopäivät

Meidän opiskelijoiden tapaan myös hoitohenkilökunnan (ammattiryhmästä riippumatta) tulisi oppia uutta ja vaihtaa tietoja ja kokemuksia ulkomailla. Miksi näin? – Elämme monikulttuurisessa yhteiskunnassa, ja hoidettavamme edustavat erilaisia sosiaalisia taustoja, uskontoja, kulttuureja, etnisyyksiä jne. Tämän vuoksi kaikilla on omat näkemyksensä kanssakäymisestämme, mukaan lukien terveyden- ja sairaanhoidosta. Jos hoitohenkilökuntaan kuuluvat pääsevät kokemaan toisenlaisia kulttuureita ja työtapoja sekä kohtaamaan toisten uskontojen edustajia, vahvistaa se kulttuurista kompetenssiamme.

– Mahdollisuus luoda kontakteja muualla Ruotsissa/Pohjoismaissa/Euroopassa/maailmassa. Kaikilla työpaikoilla on omat rutiininsa. Jos koko henkilöstö omaksuisi osan toisilla työpaikoilla työskentelevien kollegoidensa tiedoista ja kokemuksista, toiminta kehittyisi ja toivottavasti paranisi.

– Kollegoilta voi saada tukea esimerkiksi internet-foorumilla. Vaikeuksissa helpottaa, että voi keskustella jonkun ”neutraalin” henkilön kanssa, joka kuitenkin on samalla alalla.

Estetiikka on osa huolenpitoa

Meillä kaikilla on varmaan läheinen, joka asuu vanhainkodissa tai dementiakodissa, eikö? Niissä, joissa olen ollut (3 eri paikkaa eri kaupungeissa), on ollut karu käytävä, jokunen pöytä tuoleineen ja vitivalkoiset seinät. Mitä mieltä olette? Minulle tulee mieleen sairaala ja jähmeä tunne. Kurssikirjassa ”Grundläggande omvårdnad – hälsa och ohälsa” mainitaan, että ympäristön (jossa tässä tapauksessa vanhukset elävät) tulisi olla esteettinen ja mukava, jotta siellä viihtyisi, ja että kotien tulisi myös olla viihtyisiä. En tiedä, miltä vanhainkodeissa tai dementiakodeissa näyttää muissa maissa (voitte mieluusti kertoa), mutta mielestäni sisustukseen, valaistukseen, väreihin jne. tulisi satsata enemmän. Henkilökunta käy niissä vain töissä, mutta vanhukset kirjaimellisesti asuvat niissä. Ainoastaan asunnot on sisustettu asukkaiden (tai omaisten) maun mukaan. Niissä ei kuitenkaan päivisin juuri oleskella (vaan pääosin oleskelutilassa).

Ehdotukseni on, että omainen (tai henkilökunnan jäsen) istahtaa rauhassa asukkaan kanssa alas ja kysyy, olisiko tällä ehdotuksia asumisen estetiikan suhteen. Värejä? Kukkia? Huonekaluja? Kysymysten tulee olla helposti ymmärrettävissä ja yksiselitteisiä. Jos tästä tulisi kansallinen standardi, vaikuttaisi se siihen, että vanhuksilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa – siis demokratiaan ja autonomiaan. Jos he eivät halua osallistua, niin he eivät halua, eikä heitä voi pakottaa. Mutta on tärkeää, että he saavat todellisen mahdollisuuden vaikuttaa omaan asumiseensa.

Opas vanhainkotiin tulevan omaisille

Mietin, että kun meitä sairaanhoitajia opetetaan kohtaamaan paitsi potilaita myös omaisia, mutta kukaan ei opasta omaisia. Oman läheisen tuominen vanhainkotiin voi olla todella stressaava ja iso asia ja tämä saattaa purkautua sitten hoitohenkilökuntaa kohtaan, vaikka mikään ei hoidossa olisi varsinaisesti vikana. Ongelmia voisi ehkäistä omaisille annettavan oppaan avulla, jossa selitettäisiin muutoksen aiheuttamia reaktioita ja kannustettaisiin ottamaan mieleentulleet asiat puheeksi heti hoitohenkilökunnan kanssa, ennen kuin asioista kasvaa liian isoja ts. kärpäsestä tulee härkänen. Oppaassa voisi olla myös yleistä infoa kyseisestä vanhainkodista, mahdollisista vierailuajoista ja muista käytännöistä ja ennenkaikkea kannustusta osallistua vanhuksen elämään niin paljon kuin mahdollista. Monet omaiset saattavat kokea, että eivät ole enää niin usein tervetulleita vierailulle “vieraaseen paikkaan”. Pelkkä opas ei tietenkään vielä ratkaise kommunikointiongelmaa vaan henkilökunnan tulisi myös pyrkiä aktiiviseen vuoropuheluun ja kiireestä huolimatta olla tavoitettavissa ts. helposti lähestyttävän oloisia.

Päiväkotiryhmä vierailemaan vanhainkotiin

Tämän päivän Suomessa monen pienen lapsen isovanhemmat asuvat pitkeinkin matkojen päässä pikkuisten perheistä ja yhteydessäolo jää vähäiseksi. Lapset vieraantuvat “vanhuudesta” ja vanhukset ihanista pikkuihmisistä. Siksi olisi ensiarvoisen tärkeää järjestää erilaisia arkitilanteita, joissa lapset ja vanhukset tapaisivat toisiaan oikeasti lähikontaktissa vaikkapa tarinoinnin, pelaamisen tms merkeissä. Itse muistan parhaina asioina lapsuudestani mummoni hänen omasta lapsuudestaan kertovat tarinat. Muistan ne vieläkin. Tapaamiset olisi järjestetty vaikkapa päiväkodin ja vanhaikodin kanssa yhteistyössä, molemmat hyötyisivät!

Comments are closed.

About Us

Ut non nulla mi, eget imperdiet sem. Nam lacus ligula, venenatis vel aliquet eu, venenatis congue magna. Sed rutrum faucibus semper.

  • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

    Swedish Care International yhteistyökumppaneineen lanseerasi stipendikilpailun 70-vuotissyntymäpäivälahjana kuningatar Silvialle 23.12.2013.
    Lue lisää

  • STIPENDIN TARKOITUS

    Queen Silvia Nursing Award -stipendin pyrkimyksenä on edistää sairaanhoitajaopiskelijoiden kiinnostusta ja mahdollisuuksia omien ideoiden kehittämiseen tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi vanhusten- ja dementiahoidossa.
    Lue lisää