top of page
Etsi

Haastattelu Katariina Suomun kanssaHei ja kiitos, kun jaoit tarinasi kanssamme! Kertoisitko itsestäsi?


Olen Katariina Suomu, Muistiliiton toiminnanjohtaja. Muistiliitto on muistisairaiden ja heidän läheistensä oma järjestö. Työmme tavoitteena on muistisystävällinen yhteiskunta, jossa muistisairas ja hänen läheisenä voivat elää hyvää elämää. Omat tehtäväni ovat monipuolisia: niihin kuuluu johtamista, vaikuttamistyötä, viestintää ja yhteistyötä laajoissa verkostoissa. Nautin työstäni – se on merkityksellistä ja saan tehdä sitä pätevien ja mukavien kollegoiden kanssa. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteilijä.

QSNA on keskittynyt vanhusten ja muistisairaiden hoitoon. Kertoisitko miten

työskentelet näiden haasteiden kanssa?

Tärkeä osa työtäni on vaikuttaa siihen, että muistisairaiden oikeudet toteutuisivat nykyistä paremmin. Teemme kannanottoja ja annamme lausuntoja lainsäädäntö- ja muihin uudistushankkeisiin. Lisäksi Muistiliitto kehittää uusia työvälineitä muistisairaiden tukemiseen. Esimerkiksi tällä hetkellä kehitämme vaihtoehtoisia kommunikaation keinoja, jotta muistisairas voi mahdollisimman hyvin ilmaista oman mielipiteensä, vaikka sairaus vaikuttaa esimerkiksi puheen tuottamiseen. Tärkeä osa työtämme on viestintä eli tuotamme ja välitämme tietoa muistisairauksista ja sairauden kanssa elämisestä.Mitä haluaisit suomalaisten tietävän työstäsi vanhusten ja muistisairaiden parissa?


Muistiliitto on valtakunnallinen järjestö, jolla on laaja jäsenyhdistysten verkosto. 42 yhdistystämme ovat tärkeitä rinnalla kulkijoita muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä arjessa. Yhteyttä voi ottaa jo silloin, kun oma tai läheisen muisti vasta huolestuttaa. Koulutetut muistialan ammattilaiset, joiden joukossa on myös paljon sairaanhoitajia, neuvovat ja ohjaavat tarvittaessa eteenpäin tutkimuksiin. Diagnoosin jälkeen tukea ja ohjausta saa palvelujen hakemiseen ja uutta tilannetta saa pohtia ilman kiirettä. Tarjolla on paljon ryhmätoimintaa ja vertaistukea, jossa voi jakaa kokemuksia muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Läheisille on myös omaa toimintaa. Ammattilaisten rinnalla toimii suuri joukko vapaaehtoisia esimerkiksi tukihenkilöinä ja vertaisina.Minkä viestin haluaisit lähettää QSNA:n potentiaalisille sairaanhoitaja- ja

lähihoitajahakijoille?


Kannattaa osallistua rohkeasti! On todella tärkeää, että ruohonjuuren hoitotyötä ja kuntoutusta tekevät ammattilaiset kehittävät ja etsivät käytännöllisiä ratkaisuja muistisairaiden ja ikäihmisten arjen parantamiseksi. Osallistumalla kilpailuun haastat itsesi positiivisesti. Kilpailun voittajat saavat stipendin lisäksi ainutlaatuisen mahdollisuuden tavata kollegoita eri maista ja oppia uutta. Muista, että jokainen osallistuja rakentaa osaltaan yhä parempaa tulevaisuuden hoitoa muistisairaille.

Comments


bottom of page