top of page
Etsi

Hanna Jokinen, QSNA 2023 -voittaja lähihoitajien/lähihoitajaopiskelijoiden kategoriassa!Hei Hanna, kuka olet?


Olen 43-vuotias lähihoitaja Hattulasta ja työskentelen OmaHämeen hyvinvointialueella, ikäihmisten lyhytaikaishoivassa lähihoitajana. Olen aktiivinen yhdistystoiminnassa ja hyvin kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Olen opiskellut matkan varrella myös muistihoitajan ja jalkahoitojan opinnot.


Olet työskennellyt lähihoitajana yli 20 vuotta. Mitä nykyinen työsi sisältää? Oletko työskennellyt muilla aloilla ja jos olet, niin mikä sai sinut vaihtamaan terveydenhuollon sektorille?


Nykyisessä työssäni hoidan ikäihmisiä, jotka tulevat hyvin monista erilaisista syistä johtuen lyhytaikaisyksikköömme. Suurimmalla osalla heistä on jokin muistisairaus. Yksikkömme on spesialisoitunut kuntouttaviin arviointijaksoihin, eli tehtävämme on arvioida millainen asumismuoto asiakkaallemme sopii. Voiko hän vielä palata omaan kotiinsa vai tarvitseeko hän jo paikan hoivakodista. Toimin yksikköni haavahoitovastaavana ja perehdytän ja neuvon haavojen hoidossa.

 

Olen toiminut hoitajan työn ohella freelancer kolumnistina parissakin eri lehdessä ja satunnaisesti teen keikka-töitä ystäväni kartano-hotellissa. Muuten olen tehnyt koko urani ikäihmisten parissa hoitajana. Erilaista näkökulmaa lähihoitajan monipuoliseen työhön sain ollessani reilun vuoden ikäihmisten palveluneuvonnassa töissä.


Miten näet tulevan roolisi terveydenhuollossa? Onko jotakin tiettyjä alueita tai haasteita joihin suhtaudut erityisellä intohimolla?


Näen, että lähihoitajan ammatti on erityisen tärkeä tulevaisuudessa. Se on ammatti, jonka osaajia tarvitsevat kaikki, vauvasta vaariin. Meitä on varhaiskasvatuksessa, päihde- ja mielenterveystyössä, vammaispalveluissa, hammashoidossa, ikäihmisten hoidossa, digitaalisissa palveluissa, kouluissa jne.

 

Itse olen hyvin intohimoinen parempien työolojen ja työhyvinvoinnin suhteen. Koen, että hoitajien työ on niin korvaamattoman arvokasta, että meillä on jo kova kiire laittaa työolot sekä palkkaus kuntoon, jotta saamme uusia tekijöitä alalle tulevaisuudessakin.


Queen Silvia Nursing Awards- voittajana tulet toimimaan kilpailun lähettiläänä vuoden ajan. Onko sinulla jotakin ajatuksia tästä roolistasi? Onko jokin erityinen asia, josta haluaisit puhua tai oppia lisää?


Haluan nostaa esiin hoitotyön hienoja ja arvokkaita puolia. Kyseessä on kuitenkin ihan maailman paras ammatti! Myöskään epäkohdista ei pidä vaieta ja haluankin rohkaista hoitajia kautta suomen nostamaan epäkohtia reippaasti ja rakentavasti esiin. Siihenhän meillä on jo ihan lain mukaankin velvollisuus.

Odotan erittäin suurella innolla yhteistyökumppaneiden tapaamista ja koen, että minulla on heiltä kaikilta paljon opittavaa, puhutaan sitten esim. muistiasioista tai sijoittamisesta.


Olet työskennellyt lähihoitajana monia vuosia. Miten kokemuksesi on muokannut näkemystäsi terveydenhuollosta ja ammatistasi?


Olen vuosien varrella kasvanut arvostamaan ammattiani ja kannustan siihen myös esim. kaikkia opiskelijoitamme. Olemme terveydenhuollon rautaisia ammattilaisia ja ilman meitä yhteiskunta ajautuisi kaaokseen, koska työmme on niin kriittisen tärkeää. Terveydenhuolto, etenkin sen perustasolla, tarvitsee vahvistusta jotta ihmiset eivät ajautuisi raskaamman erikoissairaanhoidon piiriin. Esimerkiksi kotiin annettavilla palveluilla on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys.

 

Koetko, että työpaikallasi rohkaistaan innovatiivisuuteen (tai yleensäkin terveydenhuollossa)?


Oma esimieheni on hyvin kehitysmyönteinen ja olemme mm. hoitajat keskenämme itse suunnitelleet oman kiertävän työvuorolistamme. Olemme vuosien kuluessa myös itse luoneet kuntouttavien arviointijaksojen rungon ja koko sen prosessin. Suuremmassa mittakaavassa välillä tuntuu, ettei hoitajan ääni ihan kuulu esim. päätöksiä tehtäessä, mutta siksi koenkin omaksi velvollisuudekseni jaksaa puhua asioista mm. sosiaalisessa mediassa, lehtikirjoituksissa jne.


Laajamittaisen kokemuksesi valossa terveydenhuollossa, mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteesi? Suunnitteletko jatkavasi samalla sektorilla vai aiotko tutkia uusia mahdollisuuksia tai työpaikkoja?


Uskon jatkavani hoitolalla tavalla tai toisella. Ikäihmisten hoito on hyvin lähellä sydäntäni. Iso toiveeni olisi päästä töihin digitaalisten palveluiden piiriin, esimerkiksi kotihoidon digi-tiimiin. Yksi urahaaveeni voisi hyvinkin olla myös jonkinlainen järjestötyö, esimerkiksi ammattiliitossa hoitajien edunvalvonnan parissa.


Voitko kertoa meille voitto-ideastasi? Miten päädyit siihen ja mitä muutoksia se voisi saada aikaan?


Ideani on uudenlainen, hoitajalähtöinen, tapa toteuttaa vakituista varahenkilöpoolia. Nykyisellään varahenkilöiden sijoittelu perustuu siihen, että työnantaja määrää missä minäkin päivänä henkilö työskentelee. Haluaisin kääntää tämän päälaelleen ja antaa työntekijälle mahdollisuuden koostaa oman työvuorolistansa ihan itse. Tämä vaatisi jonkinlaisen web-pohjaisen työtarjottimen, johon työnantaja merkitsee missä ja millaisia vuoroja olisi tarjolla. Sovittujen pelisääntöjen mukaan työntekijä voisi itse laatia työvuorolistansa ja päättää esim. haluaako tehdä vaikkapa tuplavuoroja ja pitää useampia vapaapäiviä jne. Tärkeä pointti ideassani on, että kyseessä olisi vakituinen työsuhde, ei mikään nollatunti-sopimus, joten hoitajalla olisi oikeus lomiin ja sairastuessaan myös sairauslomaan. Hänellä olisi myös samat oikeudet ja velvollisuudet koulutuksiin ja ammattitaidon ylläpitoon kuin yhdessä paikassa työskentelevällä vakituisella hoitajalla.

 

Koen, että ideallani voitaisiin helpottaa sosiaalisen elämän ja työelämän yhteensovittamista, antaa hoitajille vapautta lisää ja ehkäpä myös hillitä hoitajien hakeutumista rekry-firmojen alaisuuteen


Kuka tai mikä on ollut tärkein inspiraation lähteesi tai mentorisi matkallasi hoitoalalla?


Kiinnostus hoitolaan on periytynyt äidiltä ja tädeiltä. Suvussamme on useita hoitoalaan tavalla tai toisella liittyviä ammattilaisia. Suvun ulkopuolisista ihmisistä oman ammattiliittoni SuPerin tämänhetkinen puheenjohtaja Silja Paavola on ollut merkittävä esikuva hoitajien työolojen ja työhyvinvoinnin, sekä asioista rohkeasti puhumisen suhteen.


Työskentely terveydenhuollossa voi olla sekä palkitsevaa, että vaativaa. Miten koet           balanssin työelämän ja henkilökohtaisen elämän välillä? Onko sinulla jotakin tiettyjä    mielenkiinnon kohteita tai harrastuksia jotka auttavat sinua rentoutumaan ja        pitämään motivaatiosi korkealla?


Olen urani aikana kokenut kertaalleen työuupumuksen, joten tiedän kokemuksesta kuinka vaativaa työn ja muun elämän sekä velvollisuuksien yhteensovittaminen voi olla. Olen vapaa-ajalla innokas livemusiikin ystävä ja rakastan myös matkustelua. Kreikan saaret ja saarihyppely on puolisoni kanssa iso intohimo. Kuntosali on myös minulle paikka jossa pääsen nollaamaan pääni työhuolista. Rakastan kaikkea vanhaa ja aina kun mahdollista kierrän rock & vintage-tapahtumissa ja kirpputoreilla.

Omistamme myös pienen veneen ja sillä ajelu kesällä kauniissa säässä on kiva tapa päästä pois arjen rutiineista.
Commentaires


bottom of page