top of page
Sök

En uppdatering med 2022 års QSNA-vinnare Mia KuusistoVad har det inneburit att vinna Queen Silvia Nursing Award? Vad har du gjort sedan ditt stipendieår? 

Jag jobbar som sjuksköterska på i Sydvästra Finlands Cancerförening och som företagare på deltid med mitt företag Flowmotion. Jag utför psykosocialt arbete för att främja hälsa och välbefinnande både som anställd och företagare, och positiv psykologi är en del av mitt arbete. Jag började även studera Lösning-Inriktad Korttidsterapi (SFBT) i februari.

 

Har du tänkt på nya idéer eller sätt att utveckla det du redan gör?

Min vinnande idé med emotionella kort inom positiv psykologi används nu även av finska talterapeuter som arbetar med neurologisk rehabilitering. Jag ska också hålla ett evenemang om positiv psykologi vid Vasa Sommaruniversitet här i Finland, för alla som är intresserade av ämnet. Dessutom planeras ett evenemang för minnessjuksköterskor och seniorrådgivare i maj, organiserat av den koordinerande avdelningsskötaren i Österbottens välfärdsområde, och det ser jag verkligen fram emot. Jag kommer att utbilda dem i min QSNA-vinnande idé och användning av positiv psykologi i deras arbete. Det här är det största jag gjort hittills med min vinnande idé "Emotionell Workshop med Positiv Psykologi".

 

Hur fortsätter du lära dig och växa som professionell?

Jag älskar att studera och jag tror att utbildning inom Lösning-Inriktad Korttidsterapi ger mig fler verktyg att arbeta med välmående och hälsoklienter. SFBT är en kortsiktig, målfokuserad och evidensbaserad terapeutisk metod som integrerar principer och praktiker från positiv psykologi och som hjälper klienter att förändras genom att bygga lösningar snarare än att fokusera på problem. Jag tror att kombinationen av att vara sjuksköterska och Positiv psykologi coach tillsammans med SFBT kommer att vara utmärkt för mig, och jag tror att jag kommer att ha många nya idéer om hur man arbetar med välbefinnande och hälsofrämjande.

 

Vad driver dig i din karriär? Vad ger dig mental styrka att hantera utmaningar? 

Jag har alltid varit intresserad av psykologi, välbefinnande, hälsofrämjande och att hjälpa människor i deras välmående. Det är viktigt för mig att använda mina nyckelvärderingar och styrkor i mitt arbete som sjuksköterska, och jag älskar att arbeta med personlig utveckling. Och naturligtvis använder använder jag mig dagligen av den positiva psykologins principer och praktik. Det finns alltid verktyg för mental styrka och utmaningar, men även för mål och välbefinnande.

 

Finns det några förväntningar du har haft om din karriär som visade sig vara annorlunda från verkligheten?

Som företagare lyssnar jag alltid på mina klienters behov. Det var överraskande hur lätt klienter har hittat mig. Jag har jobbat mer med positiv psykologi än jag förväntade mig, både i mitt arbete som sjuksköterska och som företagare. Med min nya utbildning kommer jag att ha mycket mer att ge som sjuksköterska. Jag tar examen i december som Lösning-Inriktad Korttidsterapeut, eftersom min utbildning är kortare på grund av tidigare psykologistudier. Utbildningen inkluderar ytterligare studier som krävs för psykoterapeututbildning, och ger möjlighet att ansöka om psykoterapistudier även i framtiden. Så mitt liv handlar mycket om arbete och utbildning detta år, och jag älskar det.


Vad älskar du mest med din karriär eller vad skulle du säga är det bästa? 

Att arbeta med hälsa, positiv psykologi och välbefinnande är så intressant och man kan alltid lära sig så mycket mer. Man är aldrig färdig med att lära sig, och man kan alltid utvecklas vidare.


Vilket är det bästa rådet du har fått på denna resa? 

Tro på dig själv och det du gör, det du erbjuder som sjuksköterska inom området för välbefinnande med positiv psykologi är viktigt.


Vilket råd skulle du ge till någon som så småningom vill vara där du är?  Gör det du älskar och tro på dig själv. Gör det som skrämmer dig mest, för det är där den största personliga tillväxten sker, även om du är rädd. Dina idéer och tankar kan vara mycket viktiga för någon annan. Förminska inte dina egna talanger. Alla har något att ge till andra i denna värld, och det du har att ge kan förändra människors liv till det bättre.


Comments


bottom of page