top of page
Sök

En vänlig dörrvakt


Idén är att skapa en ”talande dörrvakt” som aktiveras då ett dörrhandtag vidrörs för att påminna eller lugna äldre och personer med minnessjukdomar. Rösten kan exempelvis tillhöra en anhörig och komma med förinspelade uppmaningar och påminnelser.


Katri Sajama, som kom på denna idé, studerar första året på sjukskötarutbildningen på Tammerfors yrkeshögskola. Hon är den fjärde Queen Silvia Nursing Award-stipendiaten i Finland och den andra utav dessa som studerar på Tammerfors Yrkeshögskola.


Juryn gav följande motivering för sitt val: ”Katris idé förenar empati och teknologi, och påvisar en innovativ och genomförbar lösning”.

Comments


bottom of page