top of page
Sök

Silviahemmet -hoitofilosofian kouluttaja Inga-Lill Winqvistin haastattelu.


Valokuvaaja: Yanan Li


Hei Inga Lill Winqvist, Silviahemmetin hoitofilosofian kouluttaja. Voisitko kertoa meille hieman taustastasi ja siitä, mikä johti nykyiseen rooliisi?


Matka on pitkä, sillä se ei varsinaisesti alkanut terveydenhuollossa. Työskentelin aiemmin toimistossa talouden ja kirjanpidon parissa, mutta kun jäin äitiyslomalle, aloin työskennellä kotihoidossa ja tunsin heti, että tämä on minun juttuni, enkä halua palata toimistotyöhön. Kouluttauduin apuhoitajaksi ja aloin työskennellä kotihoidossa, mikä oli hauskaa, mutta halusin oppia lisää.

Sain työpaikan kotihoidosta ja työskentelin siellä muutaman vuoden, ja heti alusta alkaen tunsin, että nämä kognitiivisista vaikeuksista kärsivät ihmiset olivat lähellä sydäntäni. Minusta tuntui, että hoidostamme ja lähestymistavastamme näitä ihmisiä ja heidän omaisiaan kohtaan puuttui jotain. Toiveenani oli aloittaa työskentely dementoituneille henkilöille tarkoitetussa päiväkeskuksessa, koska näin haasteen siinä, miten vieraat siellä yhä taistelivat loukkaamattomuutensa puolesta.

Seuraava työpaikka oli Lundissa sijaitseva dementiapotilaiden päiväkeskus, ja samalla aloitin työni perhetuen parissa. Minut koulutettiin "ammatilliseen perhetukeen", ja vuonna 2001 aloin pitää perhepiirejä, mutta sain myös kouluttaa "ihmissuhdetaitoja" hoitotyön koulutusohjelmassa ja Komvuxissa. Kun sain Lundin kunnalta tarjouksen kouluttautua Silviasysteriksi ja olla sen jälkeen mukana perustamassa uutta palvelua, jossa keskitytään kotihoidon ja tavallisen asumisen koulutukseen ja ohjaukseen, otin tarjouksen vastaan - se oli ollut haaveeni jo pitkään.


Valmistuin Silviasysteriksi vuonna 2013 ja työskentelin Lundin kunnassa ohjauksen ja koulutuksen sekä omaisten tukemisen parissa; aluksi tavallisessa asumisessa tukea saavien henkilöiden parissa, mutta uudelleenjärjestelyjen jälkeen siirryin osaksi yleistä dementiatiimiä. Dementiatiimi käsitteli ikääntyneiden ja nuorempien ihmisten kotihoitoa, lyhytaikaista hoitoa, vuorohoitoa, päivähoitoa, erityisasumista ja LSS:ää. Teimme kattavaa yhteistyötä kaikkien näiden organisaatioiden kanssa. Se oli hauskaa! Vuodesta 2014 olen ollut myös sertifioitu BPSD-rekisterin kouluttaja, joten otin BPSD-rekisterin käyttöön Lundin kotihoitopalveluissa.


Tammikuusta 2022 lähtien Silviahemmet on ollut vakituinen työpaikkani. Työskentelen koulutusten ja luentojen parissa, mikä on erittäin inspiroivaa ja palkitsevaa yhdessä upean tiimin kanssa.


Pääsit mukaan koulutukseen melko varhain urallasi, miten se tapahtui?


Se inspiroi minua levittämään tietoa ja ennen kaikkea inspiroimaan itseäni. Nähdä ihmisissä mahdollisuuksia ja myönteistä. Olen aina pitänyt opiskelijoista ja harjoittelijoista, ja se piristää myös minua - erityisesti ne, jotka kyselevät ja kyseenalaistavat asioita, se on hauskaa. Se on lähellä sydäntäni. Kun seison siellä ja puhun tai tapaan ryhmän, tunnen oloni kotoisaksi.


Käytän opetuksessani melko paljon käytännön harjoituksia, esimerkkejä ja roolileikkejä, ja olen saanut vuosien varrella palautetta, että tapani opettaa on pedagoginen. Minusta on vaikeaa vain kertoa ihmisille, mitä tehdä tai olla tekemättä, osallistujien on voitava näyttää ja kokea, miltä tuntuu olla näin alttiina. Heidän on esimerkiksi koettava, miltä tuntuu kun he kohtaavat jonkun, joka on kiinnostunut, ei ole kiinnostunut, on stressaantunut jne. Perustan monet roolileikit ja keskustelut omiin kokemuksiini, tilanteisiin, joissa olen itse ollut. Eikä ole harvinaista, että osallistujat itse kertovat erilaisista tilanteista, joita he ovat kokeneet, mikä on hienoa.


Kehititkö koulutusmateriaalisi itse vai miten se syntyi?


Sertifiointiohjelmat ovat kiinteitä, niiden pitäisi olla täsmälleen samanlaisia kaikille. Muuten olemme suhteellisen vapaita, ja minulla on aina mahdollisuus esittää ohjelma omalla tavallani. Voin esimerkiksi lisätä harjoituksia, mutta en voi jättää pois sellaista materiaalia, jonka pitäisi sisältyä mukaan. Kaikilla kurssilaisilla ei myöskään ole ruotsi äidinkielenään, joten silloin monista sanoista voi tulla joskus pelkkää tyhjää puhetta. Se on minulle myös keino päästä lähemmäksi ryhmää ja tuntea heidän osaamisensa. Me luennoitsijat olemme erilaisia, joten on hyvä, että meillä on tämä vapaus.


Pidän työn laajuudesta. Minulla on jo nyt ja jatkossakin räätälöityjä koulutuksia, ja luon itse tämäntyyppiset koulutukset yhdessä asiakkaan kanssa ja Silviahemmetin hoitofilosofian pohjalta. Kyseessä voi olla koulutusohjelma, joka on tilattu esimerkiksi jonkun kunnan avustajahallintoryhmälle.


Mitä tarkoittaa olla Silviahemmetin hoitofilosofian kouluttaja ja voisitko kuvailla lyhyesti, mitä hoitofilosofia tarkoittaa?


Silviahemmetin hoitofilosofia perustuu palliatiivisen hoidon filosofiaan. Arvoperusta, kaikkien ainutlaatuisten ihmisten yhtäläinen arvo, on eettinen alustamme. Toimintamme perustana on aina ihmiskeskeisyys neljässä kulmakivessä: oireiden hallinta, viestintä, tiimityö ja perheen tukeminen. Jos kaikki neljä kulmakiveä otetaan huomioon, saavutamme todennäköisemmin päämäärän: mahdollisimman hyvän elämänlaadun jokaiselle kognitiivisesti heikentyneelle henkilölle. Jos henkilö voi paremmin ja kokee elämänlaatua ainakin kierrosten välillä, myös hänen perheenjäsenensä voivat paremmin, samoin me hoitotiimissä. Kokonaisuus on Silviahemmetin hoitofilosofian vahvuus. Jos poistamme yhden kulmakiven, se kaatuu.


Olet erityisen innostunut perheiden tukemisesta, voitko selittää miksi?

"Kyllä, perheiden tukeminen on lähellä sydäntäni, ja sen varmaan huomaa myös silloin, kun olen kouluttamassa. Olen itse ollut omainen ja tiedän, miten vaikeaa se voi olla. Se on myös asia, joka tulee aika paljon arvioinneissa takaisin, että omaisiin saa aivan uudenlaisen näkemyksen. Kommunikaatio on tärkeää ja sitä tarvitaan, jotta voimme luoda suhteita hoidettaviin, heidän omaisiinsa ja toisiimme. Viestintää on kahdenlaista tapaa, meidän on oltava tarkkana, että erotamme ne toisistaan. Kohtelu on sitä, miten meidän pitäisi toimia, mutta viestinnässä meitä on ainakin kaksi.


Olemme käsitelleet tätä asiaa aiemmin, mutta voitko antaa esimerkkejä siitä, kuka voi kouluttautua Silviahemmetin kautta?


Räätälöidyt, tilaustyönä toteutettavat koulutukset voivat olla tarkoitettu henkilöstöryhmälle tai ammattiryhmälle. Silviahem-sertifioidut koulutukset on tarkoitettu koko tiimille ja kaikille ammattiryhmille samanaikaisesti yksikössä. Tämä koskee esimiestä, hallintohenkilöstöä, koko luvanvaraista henkilökuntaa, hoitohenkilökuntaa, talonmiehiä sekä siivous- ja keittiöhenkilökuntaa. Kaikki, jotka jollain tavalla liittyvät työpaikkaan, liikkuvat siellä ja vaikuttavat jollain tavalla siellä oleviin ihmisiin. Arvioinnissa saamme usein palautetta siitä, kuinka tärkeä ja hyvä asia on, että koko tiimi koulutettiin samaan aikaan, koska ryhmäharjoituksia ja keskusteluja on paljon.

Useimmissa organisaatioissa hoitohenkilökunnalla ja rekisteröidyillä sairaanhoitajilla ei ole samaa esimiestä, ja he saattavat nähdä toisiaan vain satunnaisesti. Näissä tapauksissa tulee vielä selvemmin esiin, miten tärkeää on, että me todella puhumme toisillemme ja teemme yhteistyötä. Työskentelemme saman päämäärän eteen, joten meidän on tehtävä se yhdessä. Sekä talonmiehillä että siivoojilla on tärkeä sosiaalinen tehtävä asunnoissa, koska he ovat ne, jotka ovat paikalla ja liikkuvat asukkaiden keskuudessa. Myös näiden ammattilaisten on tunnettava olevansa osa tiimiä.


Miten se toimii, kun yksikkö päättää saada Silviahem-sertifikaatin?


Sertifioitavan organisaation ja Silviahemmet-säätiön välillä tehdään sopimus, jossa yksikkö sitoutuu siihen, että henkilökunta käy läpi Silviahemmetin peruskoulutuksen ja kokoontuu säännöllisesti reflektiokokouksiin. Kaikki työntekijät käyvät Silviahemmetin hoitofilosofiaan perustuvan kolmipäiväisen peruskoulutuksen dementiatietämyksestä ja saavat työkaluja hyvään hoitoon, jossa ihminen on keskiössä. Esimiehet saavat lisäkoulutuspäivän tiimityön johtamisesta. Vähintään kaksi työntekijää työryhmää kohden saa reflektiojohtajakoulutuksen säännöllisten reflektiokokousten pitämistä varten.


Voitko kertoa meille lisää reflektiokokouksista?


Palavereissa pohdimme erilaisia tilanteita, joita on sattunut. Palavereissa tehdään paljon ennaltaehkäisevää työtä, jotta katastrofitilanteita ei syntyisi. Kokousten aikana on mahdollisuus vangita erilaisia tunteita, joita henkilökunta tuntee, ja keskustella niistä. Mikä on se, joka laukaisee tietyssä tilanteessa minussa tietyn tunteen, mutta ei sinussa? Miltä mielestämme tuntuu henkilö, joka saattaa olla vihainen? Tai miltä henkilöstä tuntuu, kun hän on niin vihainen? Mitä omaiset kokevat tässä tilanteessa? Onko meillä tiimissä oikea viestintä?


Käytämme hoitofilosofiaa myös reflektiokokouksissa. Säännöllisissä reflektiopalavereissa on tarkoitus myös säilyttää se, mitä olet oppinut koulutuksen aikana.


Millaisia ajatuksia ja reaktioita ohjelmaan osallistujat ovat saaneet?


Monet ilmaisevat, että he ovat saaneet syvemmän ymmärryksen siitä, miten tärkeää viestintä on ja että siihen on käytettävä aikaa ja vauhtia on yleensä hidastettava.


Paljon tunteita ja keskustelua herättää se, kun puhutaan nollavisiosta eli pakkokeinoista ja rajoittavista toimenpiteistä. On olemassa käsitys, että nämä rajoitukset ovat olemassa asukkaiden suojelemiseksi, mutta kenen kustannuksella me suojelemme heitä?


Miten te työskentelette lisätäksenne osallistujien ymmärrystä nollavisiosta dementiahoidossa?


"Yleensä altistan osallistujat erilaisille tilanteille, ja silloin käy varsin selväksi, että on ehkä ajateltava eri tavalla. Kyse on oikeastaan vain siitä, että ihmistä kohdellaan kanssaihmisenä.


Lukitut ovet ovat esimerkki, joka johtaa usein keskusteluun. Lukitut ovet osastolla nähdään asukkaiden suojana, mutta toisaalta se voi aiheuttaa joillekin ihmisille valtavaa stressiä.


Kun nämä keskustelut alkavat, tapahtuu myös muutos, jolloin asiat voivat loksahtaa kohdalleen. Meidän on päästävä pisteeseen, jossa mietimme, mitä teemme ja miksi. Se on joskus hienoista eettistä tasapainoilua.


Mikä on osallistujien mielestä ohjelman suurin käytännön hyöty? Onko heillä konkreettisia käytännön esimerkkejä siitä, miten ohjelma ratkaisi/helpotti organisaatiossa aiemmin vallinnutta ongelmatilannetta?


Minulle on kerrottu, että reflektiokokouksilla oli suuri vaikutus koko työpaikkaan. Koulutuksen jälkeen henkilökunta oli alkanut työskennellä ennaltaehkäisevämmin, yhteistyö oli parantunut ja BPSD:n esiintyvyys oli vähentynyt. BPSD ei ollut vähentynyt vain rekisteröityjen henkilöiden kohdalla, vaan yleisesti. Koko osastosta oli tullut itsereflektiivisempi, ja henkilöstön työtyytyväisyys oli lisääntynyt.


Olen myös saanut olla mukana kyselytutkimuksessa, joka on tehty aiheesta. Henkilökunnan oli täytettävä kyselylomake, jossa kartoitettiin heidän tietämystasoaan ja asenteitaan ihmiskeskeistä työskentelyä kohtaan ennen koulutusta. Kun he olivat työskennelleet muutaman kuukauden Silviahemmetin hoitofilosofian mukaisesti, heitä pyydettiin täyttämään kyselylomake uudelleen seurantatarkoituksessa. Muun muassa seuraavat tulokset olivat nähtävissä:


- Keskityttiinkö henkilön kykyyn vai kyvyttömyyteen, tulokset: 45 % keskittyi henkilön kykyyn ennen koulutusta ja 75 % koulutuksen jälkeen.

- Tiesikö henkilökunta henkilön huolen tai pelon syyn, tulokset: ennen koulutusta 24 % ja koulutuksen jälkeen 67 %.

- Jos henkilökunta tiesi, mitä henkilö ajatteli kuolemasta, tulokset: 46 % ennen koulutusta ja 84 % sen jälkeen.

- Jos henkilökunta tiesi mikä on henkilön lempiruoka, tulokset: ennen koulutusta 18 % ja sen jälkeen 50 %.

- Jos henkilökunta tiesi, miten rauhoittaa henkilöä, jos tämä oli huolissaan, tulokset: 57 % ennen koulutusta ja 84 % sen jälkeen.

- Pyrkimys/halukkuus ottaa omaiset mukaan henkilöä ympäröivään tiimiin, tulokset: 15 % ennen ja 58 % jälkeen.

- Keskustelemmeko keskenämme siitä, miten voimme tarjota ihmiskeskeistä hoitoa? Tulokset: 76 % ennen 100 % jälkeen.

- Mahdollisuus mennä ulos, kun henkilö haluaa, tulokset osoittivat, että 64 % sai ennen ja 89 % jälkeen.


Nämä tulokset osoittavat, että koulutuksen jälkeen ihmiset alkoivat tehdä yhteistyötä työpaikalla, uskalsivat puhua henkilölle paremmin ja osallistuivat elämäntarinaan. Kaikki tämä tarkoittaa henkilön elämänlaadun paranemista.


Jos olet saanut koulutuksen ja työskennellyt jonkin aikaa työpaikalla, joka on tai on ollut Silviahem-sertifioitu, ja sitten vaihdat työpaikkaa, onko sinulla ansioita henkilökohtaisessa ansioluettelossasi? Kuinka kauan koulutus on voimassa?


Sertifiointi on voimassa kolme vuotta. Ennen uudelleensertifiointia uusi henkilöstö koulutetaan, ja yksikön on osoitettava, että se työskentelee Silviahemmin hoitofilosofian mukaisesti ja tarjoaa koko henkilöstölle kerran kuukaudessa reflektiokokouksen. Työntekijöiden ei tarvitse toistaa koulutusta, mutta ovat tervetulleita tekemään sen, jos edellisestä kerrasta on kulunut useita vuosia. Tapahtuu on niin paljon, että uusimman tiedon saaminen voi olla eduksi. Jos joku vaihtaa työpaikkaa pari vuotta ohjelman suorittamisen jälkeen, uusit sen uusien kollegoiden kanssa.


Tietenkin Silviahemmet-koulutus tulee mainita CV:ssä ja että hän on työskennellyt Silviahemmet-sertifioidussa yksikössä.


Muuttuuko ja kehittyykö itse ohjelma ajan myötä?


Kyllä, olemme suuri tiimi, jossa on erilaisia ammatteja ja laaja tietämys. On tärkeää, että päivitämme koulutusohjelmia aina uusista luvuista uusiin tutkimustuloksiin ja siihen, miten dementiasta voi ilmaista itseään. Nollavisio on esimerkki asiasta, josta on puhuttu paljon enemmän viime vuosina. Ensimmäiset Silviahem-sertifioinnit tehtiin vuonna 2008, joten on selvää, että sen jälkeen on tapahtunut paljon.


Jos jokin yksikkö/työpaikka haluaa kouluttautua, kuinka kauan kestää hakemuksen lähettämisestä siihen, että koulutus voidaan toteuttaa?


Se vaihtelee, mutta luultavasti on odotettava, että kestää jopa vuosi, ennen kuin yksikkö on valmis sertifiointia varten. Kysyntä on suuri, emmekä voi tulla kouluttamaan heti. Jos kyseessä on suuri työpaikka, he saattavat tarvita useita koulutustilaisuuksia; meillä on noin 20-25 henkilöä per tilaisuus. Kun koko henkilökunta on suorittanut kolmipäiväisen koulutuksen, on yksi lisäpäivä niille, jotka toimivat esimiestehtävissä ja osallistuvat työmenetelmän toteuttamiseen.

Reflektiojohtajia koulutetaan vielä kolme päivää. Ensin kaksi peräkkäistä päivää ja noin kuukauden kuluttua toinen päivä, jolloin on raportoitava kotitehtävä. Heidän on muun muassa johdettava reflektiokokousta. Voit odottaa, että ohjelman aloittamisesta kestää vähintään 2-3 kuukautta sertifiointipäivään.

Voitko kertoa meille jotain Småland-hankkeesta?


Kampradin perhesäätiön tuen ja rahoituksen ansiosta Smålandin asukkaille tarjotaan mahdollisuus Silviahem-sertifiointiin. Kolme maantieteellisesti lähellä toisiaan sijaitsevaa kuntaa voi sertifioida kukin yhden organisaation. Valinta osui kotihoito-organisaatioon ja kahteen kotitalouteen. Nyt suunnittelemme vuoteen 2024 asti valittujen kuntien kanssa. Toimimme hieman eri tavalla tämän konseptin kanssa, koska kolme organisaatiota kolmesta kunnasta koulutetaan rinnakkain ja yhdessä, jolloin sertifiointi on yhteinen. Muun muassa kuntien välille ja reflektiojohtajille luodaan verkosto.


Kun on sertifioinnin aika, Kampradin perhesäätiön edustajat ovat paikalla ja pitävät puheita, meitä on kaksi Silviahemmetistä pitämässä puheita, ja siellä on ilonpitoa ja kuplivaa ja valokuvausta. Kaikki yksiköt saavat kehystetyn todistuksen, jonka H.M. kuningatar Silvia on henkilökohtaisesti allekirjoittanut, ja jokainen osasto saa tohtori Wilhelmina Hoffmanin allekirjoittaman kaksoiskappaleen. Jokainen saa myös kurssitodistuksen niistä vaiheista, joihin hänet on koulutettu. Sen pitäisi tuntua siltä, että olet ollut osa jotain juhlallista. Todistuksissa ilmoitetaan vuodet, joiden välillä todistus on voimassa.


Sertifioinnin jälkeen seuraamme yksiköitä. Puolen vuoden kuluttua tarkistamme, miten asiat etenevät, ovatko reflektiokokoukset alkaneet ja miten ne toimivat. Sitten seuraamme vuoden kuluttua ja myös silloin, kun 2,5 vuotta on kulunut. Näin saamme tietää, kuinka monelta ihmiseltä puuttuu peruskoulutus, ja meillä on myös mahdollisuus tarkistaa vielä kerran, miten reflektiokokoukset toimivat.

Kiitos Inga Lill, että annoitaikaasi ja sitoutumisesi, joka mahdollisti tämän haastattelun!

Comments


bottom of page