top of page
Sök

Haastattelussa Sofie Klawér-Kallio


Hei ja kiitos, kun jaoit tarinasi kanssamme! Kertoisitko itsestäsi?

Hei, lämmin kiitos kutsusta.

Olen Sofie Klawér-Kallio, kaksikielinen, peruskoulutukseltani sairaanhoitaja – terveydenhoitaja, nainen, Loviisan Pernajasta. Olen suomen ensimmäinen kuningatar Silvian nimetty Silvia-sairaanhoitaja, erikoistunut ikääntymiseen, muistisairauksiin ja kognitiivisiin sairauksiin sekä ihmisten kunnioittavaan yksilölähtöiseen lähestymistapaan. Erikoissairaanhoitaja koulutukseni jälkeen jatkoin vielä opiskeluitani ja valmistuin vuona 2020 Suomen ensimmäisenä huolenpitotieteen maisterina.

QSNA on keskittynyt vanhusten ja muistisairaiden hoitoon. Kertoisitko miten

työskentelet näiden haasteiden kanssa?

Tällä hetkellä työskentelen laadun ja valvonnan erityisasiantuntijana hyvinvointialueella, erityisesti ikäihmisten palveluissa. Tehtäviini kuuluu palveluiden laadun varmistamista koordinoivin, ohjaavin ja neuvonnan keinoin palveluiden kehittämiseksi. Työ on hyvin monipuolista ja yhteistyö painotteista, saan tutustua useisiin ihmisiin, palvelu muotoihin, yksiköihin ja käytänteisiin. Alalla löytyy monia mahtavia käytänteitä ja valtavasti osaamista, näitä jakamalla on mahdollista edistää laadukasta ja merkityksellistä elämää jokaiselle diagnooseista riippumatta. Ikäihmisissä ja muistisairaissa henkilöissä löytyy valtavasti resursseja.

Pohjoismailla on yleisesti hyvä maine sosiaali- ja terveysalalla. Näin alalla

työskentelevänä, mitä sanoisit puuttuvan systeemeistämme?

Mitä mielestäsi teemme Suomessa hyvin vanhemmalle väestölle ja ihmisille, jotka

elävät muistisairauden kanssa? Mitä voitaisiin parantaa?

Suomessa teemme mielestäni paljon hyviä asioita vanhemmalle väestölle ja ikäihmisille kuten korkeatasoista tutkimusta, kansallinen ikäohjelma, Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, käypä hoito suositukset, näyttövinkit, terveyskylä, innokylä ja hyvän hoidon kriteeristö, muutamia laajoja kokonaisuuksia mainitakseni. Muuallakin maailmassa sekä pohjoismaissa tehdään valtavan hienoa työtä ikäihmisten ja muistisairaiden ihmisten hyväksi sekä palveluiden kehittämiseksi. Kokemuksia jakamalla ja käytänteitä yhdistämällä voisimme luoda myönteistä kehitystä edelleen.

Suomessa on viime aikoina valitettavasti uutisissa noussut useampi huoli ikäihmisten oikeuksien laiminlyönnistä. Päätöksenteossa ikäihmiset ja muistisairaat ihmiset nähdään usein taakkana, tähän liittynee edelleen vahva stigma. Ikäihmisissä ja muistisairaissa henkilöissä löytyy valtavasti resursseja, voimavaroja, kokemusta ja osaamista. Ainutlaatuisia yksilöitä, joilla on valtavasti voimavaroja. Samoin alan ammattilaiset, ainutlaatuisia yksilöitä, huikeita osaajia valtavilla voimavaroilla. Päätöksissä toivoisin enemmän arvostusta ja kunnioitusta näitä ainutlaatuisia yksilöitä ja alaa kohtaan. QSNA on valtavan hieno esimerkki tästä. Arvostetaan ja kunnioitetaan toisiamme.

Comments


bottom of page