top of page
Sök

Intervju med Sofie Klawér-Kallio


Hej och tack för att du delade din historia med oss! Kan du berätta om dig själv?

Hej, varmt tack för inbjudan. Jag är Sofie Klawér-Kallio, tvåspråkig, utbildad sjuksköterska – hälsovårdare, kvinna, från Lovisa Pernå. Jag är Finlands första Silvia-sjuksköterska, namngiven efter drottning Silvia, specialiserad på åldrande, demens och kognitiva sjukdomar samt ett respektfullt individcentrerat tillvägagångssätt. Efter min specialistutbildning fortsatte jag mina studier och blev 2020 Finlands första magister i vårdvetenskap.QSNA fokuserar på äldreomsorg och demensvård. Kan du berätta hur du arbetar med dessa utmaningar?

För närvarande arbetar jag som specialist inom kvalitet och tillsyn inom välfärdsområdet, särskilt inom tjänster för äldre. Mina uppgifter inkluderar att säkerställa tjänsternas kvalitet genom koordinering, vägledning och rådgivning för tjänsteutveckling. Arbetet är mycket varierat och samarbetsinriktat. Jag får möta många människor, tjänsteformer, enheter och rutiner. Det finns många fantastiska metoder och enorm kunskap inom området. Genom att dela dessa kan vi främja en kvalitativ och meningsfull livsstil för alla, oavsett diagnos. Det finns enorma resurser inom äldreomsorg och vård av personer med demens.

Nordiska länderna har generellt ett gott rykte inom social- och hälsovårdssektorn. Som någon som arbetar inom sektorn, vad skulle du säga saknas i våra system?

Vad anser du att vi gör bra i Finland för den äldre befolkningen och för personer som lever med demens? Vad kan förbättras?

I Finland anser jag att vi gör många bra saker för den äldre befolkningen, såsom högkvalitativ forskning, ett nationellt åldersprogram, kvalitetsrekommendationer för att säkra ett gott åldrande och förbättra tjänster, aktuella vårdrekommendationer, evidensbaserade tips, hälso-by, innovativ by och kriterier för god vård, för att nämna några stora initiativ. Fantastiskt arbete görs också för äldre och personer med demens i andra delar av världen och i de nordiska länderna. Genom att dela erfarenheter och kombinera metoder kan vi fortsätta den positiva utvecklingen.

På senare tid har det tyvärr i nyheterna i Finland framkommit flera bekymmer om försummelse av äldres rättigheter. I beslutsfattandet ses ofta äldre och personer med demens som en börda, vilket troligen fortfarande är kopplat till en stark stigmatisering. Det finns enorma resurser, styrkor, erfarenheter och kunskap inom äldreomsorgen och vården av personer med demens. Unika individer med enorma styrkor. Likaså professionella inom sektorn, fantastiska experter med enorma resurser. I besluten skulle jag önska mer uppskattning och respekt för dessa unika individer och sektorn. QSNA är ett utmärkt exempel på detta. Låt oss uppskatta och respektera varandra.

Comments


bottom of page