top of page
Sök

Markus Suominen är Finlands åttonde vinnare


Åbo universitets ambulanssjukvårdarstudent Markus Suominen är Finlands åttonde ambassadör för Queen Silvia Nursing Award. Markus kommer att få ett kontantpris på €6000, internationella lärande- och nätverksmöjligheter, samt en inbjudan till Kungliga slottet i Stockholm för huvudceremonin där han kommer att ta emot sitt diplom från Hennes Majestät Drottning Silvia.Ökad påverkan på äldreomsorgen och demensvården


Queen Silvia Nursing Award instiftades 2012 av Swedish Care International och Forum For Elderly Care för att hedra Drottning Silvias mångåriga engagemang för patientvård, särskilt för personer som lever med en demensdiagnos.


Drottningen tog hand om sin mamma som levde med en demensdiagnos de sista åren av sitt liv. Hennes Majestät har gett sitt stöd till ett antal projekt för att öka medvetenheten om demens, inklusive Stiftelsen Silviahemmet och Dementia Forum X.


Queen Silvia Nursing Award delas årligen ut till sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som skickar in idéer om hur äldre- och demensvården kan förbättras. Markus kommer att ansluta sig till en internationell skara av 2021 års vinnare som kommer från Sverige, Polen, Tyskland, Litauen, USA (genom University of Washington) och delstaten Sao Paolo, Brasilien.


Den första vinnaren av finska Queen Silvia Nursing Award tillkännagavs 2014.


Transparent rapportering


Markus vinnande idé är att skapa en rapporteringsportal där vårdpersonal snabbt och enkelt kan rapportera klagomål som påverkar deras arbetsmiljö. Markus portal skulle underlätta ett öppet informationsutbyte, samtidigt som personlig information och anonymitet respekteras. Han hoppas att detta rapporteringssystem ska fånga upp klagomål som påverkar arbetsförhållandena såsom underbemanning, trakasserier och tung arbetsbelastning.


Markus säger: "Min idé är att skapa bättre arbetsvillkor i en bransch som brottas med en ständigt förvärrad brist på arbetskraft. Bättre arbetsförhållanden skulle ge äldre och personer som lever med demens tillgång till ännu bättre vård. Vårdpersonal kan ge bättre, mindre förhastad och mer personlig vård till alla runt omkring sig om de är nöjda med sin arbetsmiljö."Queen Silvia Nursing Awards partnergrupp i Finland består av Konstsamfundet, Muistiliitto, Attendo Suomi, Elisa, Nordnet, Bonnier och Color4Care. Huvudpartnern Swedish Care International ansvarar för organiserandet och genomförandet av priset i både Sverige och Finland.


Commentaires


bottom of page